Lajme nga Fushe Arrezi

Pozicionet vakante në Bashkinë Fushë-Arrëz:

Pozicionet vakante Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, Bashkia Fushë-Arrëz shpall procedurat e konkurimit për vendet e lira si në dokumentin e mëposhtëm: 

Konsultimet për buxhetin 2024.

Se shpejti fillojnë konsultimet me publikun mbi buxhetin për vitin 2024. Kalendari i konsultimeve me publikun Relacioni PBA 24 26 Bashkia Fushë Arrëz Faza e I-re

Njoftim për Mbledhje të Këshillit të Bashkisë dhe Komisioneve të tij të Përhershme 30.10.2023

Njoftim për Mbledhje të Këshillit të Bashkisë dhe Komisioneve të tij të Përhershme 30.10.2023 1.Mbi fondin e kushtezuar per bllok ndihmen ekonomike deri ne 6%  Shtator 2023 3.Pr.Vendim Nr.21. Date 23.10.2023 Mbi ngritjen  e Komitetit Keshillimor per akordimin e titujve vendor te nderit per mandatin 2023-2027 4.Pr.Vendim Nr22. 25.10.2023 Per ngritjen  komisionit vendor per shqyrtimin […]

Lexo te gjitha Postet

 • SHËRBIMI PUBLIK

  Gjendja Civile
  Inspektoriati i Ndërtimit
  Policia Bashkiake

 • SHËRBIMI SOCIAL

  Ndihma Ekonomike
  Pagesat Sociale

 • Biznesi

  Taksat dhe Tarifat
  QKR
  Si të fillosh një biznes

 • Kultura dhe Sporti

  Sporti
  Qendra Kulturore