x
B A S H K I A
ARKIVA

Dokumentat e punuar nga
Bashkia

  • Të gjitha
  • Këshilli
  • Urdhër
  • Marrëveshje
  • Strategjike
#

Lexo Dokument 1

Lexo Dokument 1

#

Lexo Dokument 2

Lexo Dokument 2

#

Lexo Dokument 3

Lexo Dokument 3

#

Lexo Dokument 4

Lexo Dokument 4

#

Lexo Dokument 5

Lexo Dokument 5

#

Lexo Dokument 6

Lexo Dokument 6