REGJISTRI PUBLIK PËR TRANSPARENCËN E MBLEDHJEVE TË KËSHILLIT

“Nr. Mbledhjes
(viti___)”
Njoftimi i Mbledhjes

(lidhja për shkarkim)

Njoftimi i Mbledhjes

Menyra e Njoftimit (uebpage, tabela e njoftimeve, TV, tjeter)

Mbajtja e Mbledhjes

“Data
(d/m/v)”

Mbajtja e Mbledhjes

Vendi

Mbajtja e Mbledhjes

Ora e fillimit

Mbajtja e Mbledhjes

Ora e përfundimit

Mbajtja e Mbledhjes

Kohëzgjatja e mbledhjes

Lloji i Mbledhjes

(Radhës, Jashtë Radhe, Emergjente, Elektronike, Shtyrë, Mbyllur)

Sesioni i mbledhjes i mbajtur i mbyllur “Rendi i Ditës
(lidhja për shkarkim)”
“Video
(lidhja)”
“Procesverbali
(lidhja për shkarkim)”
9/2021 Njoftim i mbledhjes Korrik 2021 Webpage, Facebook, Tabela e njoftimeve 30/7/2021 Salla e Këshillit Bashkiak 10:00 12:00 2h Mbledhje e rradhës Hapur Rendi i ditës Korrik 2021
10/2021 Njoftim i mbledhjes Gusht 2021 Webpage, Facebook, Tabela e njoftimeve 27/8/2021 Salla e Këshillit Bashkiak 10:00 12:00 2h Mbledhje e rradhës Hapur Rendi i ditës Gusht 2021
11/2021 Njoftim i mbledhjes Shtator 2021 Webpage, Facebook, Tabela e njoftimeve 24/09/2021 Salla e Këshillit Bashkiak 10:00 12:00 2h Mbledhje e rradhës Hapur Rendi i ditës Shtator 2021 Video e mbledhjes Shtator 2021
12/2021 Njoftim i mbledhjes Tetor 2021 Webpage, Facebook, Tabela e njoftimeve 27/10/2021 Salla e Këshillit Bashkiak 10.00 12:00 2h Mbledhje e rradhës Hapur Rendi i ditës Tetor 2021
13/2021 Njoftim i mbledhjes Nëntor 2021 Webpage, Facebook, Tabela e njoftimeve 8/11/2021 Salla e Këshillit Bashkiak 10:00 11:00 1h Mbledhje e rradhës Hapur Rendi i ditës Nëntor 2021
14/2021 Njoftim i mbledhjes 26 Nëntor 2021 Webpage, Facebook, Tabela e njoftimeve 26/11/2021 Salla e Këshillit Bashkiak 10:00 11.00 1h Mbledhje e rradhës Hapur Rendi i ditës 26 Nëntor 2021 Video e mbledhjes 26/11/2021
16/2021 Njoftim i mbledhjes Dhjetor 2021 Webpage, Facebook, Tabela e njoftimeve 22/12/2021 Salla e Këshillit Bashkiak 10:00 11:50 1h 50min Mbledhje e rradhës Hapur Rendi i ditës Dhjetor 2021 Video e mbledhjes 22/12/2021
1/2022 Njoftim i mbledhjes Janar 2022 Webpage, Facebook, Tabela e njoftimeve 26/01/2022 Salla e Këshillit Bashkiak 10:00 11:10 1h 10min Mbledhje e rradhës Hapur Rendi i ditës Janar 2022 Video e mbledhjes Janar 2022
2/2022 Njoftim i mbledhjes Shkurt 2022 Webpage, Facebook, Tabela e njoftimeve 9/02/2022 Salla e Këshillit Bashkiak 10:00 10:40 40min Mbledhje e rradhës Hapur Rendi i ditës Shkurt 2022 Video e mbledhjes Shkurt 2022
3/2022 Njoftim i mbledhjes Mars 2022 Webpage, Facebook, Tabela e njoftimeve 30/03/2022 Salla e Këshillit Bashkiak 10:00 Mbledhje e rradhës Hapur Rendi i ditës Mars 2022