Pozicionet vakante

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, Bashkia Fushë-Arrëz shpall procedurat e konkurimit për vendet e lira si në dokumentin e mëposhtëm: 

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).