Komisioni juridik, i mandateve, rregulloreve dhe barazisë gjinore

Leze Dema

Vjollca Tabakaj

Dëfrim Delija

Komisioni i Ekonomise, Finances, dhe Kontrollit Financiar

Lek Çuku

Kastriot Prendi

Petrit Doda

Ajet Demuçaj

Komisioni i Zhvillimit dhe Mbrojtjes se Territorit dhe Sherbimeve Publike

Petrit Doda

Lek Çuku

Leonard Deda

Komisioni Arsimit, Kultures, Rinise dhe Sporteve

Kastriot Prendi

Tereze Dema

Lindita Lleshi

Komisioni Shendetsise dhe Çeshtjeve Sociale

Arta Prenga

Nikolina Uka

Lindita Lleshi

Komisioni i Sigurise Publike, Zgjidhjes se Konflikteve dhe Emergjencave Civile

Leonard Deda

Ajet Demuçaj

Durim Muslia

Komisioni i Bujqesise, Pyjeve dhe Mbrojtjes se Mjedisit

Nikolina Uka

Arta Prenga

Dëfrim Delija